Portfolio

Zašto su kafići, restorani postali tako bučni?


{“main-title”:{“component”:”hc_title”,”id”:”main-title”,”title”:”Facebook finishes the neural machine”,”subtitle”:”Sigurno Vam se često dešavalo da odete sa prijateljim a na kafu ili večeru i da je pritom mesto toliko bučno da ne čujete jedni druge. Evo neka istraživanja na tu temu.”,”title_content”:{“component”:”hc_title_empty”,”id”:”title-empty”}},”section_5ZtkF”:{“component”:”hc_section”,”id”:”section_5ZtkF”,”section_width”:””,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”vertical_row”:””,”box_middle”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:”bg-white”,”custom_css_styles”:””,”section_content”:[{“component”:”hc_column”,”id”:”column_vtfQF”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_image_slider”,”id”:”H2055″,”css_classes”:”white “,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”slides”:[{“component”:”hc_upload_img”,”id”:”jSSOd”,”link”:”https://slusniaparatizonex.rs/wp-content/uploads/2018/10/buka-u-kaficima-restoranima.jpg|467|700|33367105″}],”outer_arrows”:false,”visible_arrows”:true,”nav_inner”:true,”lightbox”:true,”lightbox_animation”:”fade-top”,”image_animation”:”scale-up”,”thumb_size”:”ultra-large”,”image_size”:”ultra-large”,”thumbnail”:false,”png-over”:false,”custom_classes”:”row-17″,”trigger”:””,”data_options”:””,”type”:”slider”},{“component”:”hc_space”,”id”:”hbUkK”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”l”,”height”:””},{“component”:”hc_wp_editor”,”id”:”3yCV4″,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”editor_content”:” Zašto su kafići, restorani postali tako bučni? \n \n\nSigurno Vam se često dešavalo da odete sa prijateljim a na […]


Read more

Da li se vaše dete brzo zamara?


{“main-title”:{“component”:”hc_title”,”id”:”main-title”,”title”:”Facebook finishes the neural machine”,”subtitle”:”Zamor je uobičajen fenomen u našem društvu i može imati veliki uticaj na individualne sposobnosti i dobrobiti pre svega deteta.”,”title_content”:{“component”:”hc_title_empty”,”id”:”title-empty”}},”section_5ZtkF”:{“component”:”hc_section”,”id”:”section_5ZtkF”,”section_width”:””,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”vertical_row”:””,”box_middle”:””,”css_classes”:”no-padding-bottom “,”custom_css_classes”:”bg-white”,”custom_css_styles”:””,”section_content”:[{“component”:”hc_column”,”id”:”column_vtfQF”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_image_slider”,”id”:”H2055″,”css_classes”:”white “,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”slides”:[{“component”:”hc_upload_img”,”id”:”ebNtq”,”link”:”https://slusniaparatizonex.rs/wp-content/uploads/2019/05/da-li-se-vase-dete-brzo-zamara.jpg|419|626|33367120″}],”outer_arrows”:false,”visible_arrows”:true,”nav_inner”:true,”lightbox”:true,”lightbox_animation”:”fade-top”,”image_animation”:”scale-up”,”thumb_size”:”ultra-large”,”image_size”:”ultra-large”,”thumbnail”:false,”png-over”:false,”custom_classes”:”row-17″,”trigger”:””,”data_options”:””,”type”:”slider”},{“component”:”hc_space”,”id”:”hbUkK”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”l”,”height”:””},{“component”:”hc_wp_editor”,”id”:”3yCV4″,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”editor_content”:” Da li se vaše dete brzo zamara? \n \n\nZamor je uobičajen fenomen u našem društvu i može imati veliki uticaj na individualne sposobnosti i dobrobiti pre svega deteta.\n\n \n\nZamor je uobičajen […]


Read more

Zašto vas muž ne sluša?


{“main-title”:{“component”:”hc_title”,”id”:”main-title”,”title”:”Facebook finishes the neural machine”,”subtitle”:”Dakle, da li je istinita pretpostavka da žene čuju/slušaju bolje od muškaraca? Ovo pitanje se postavlja i o njemu raspravlja među supružnicima godinama uznazad.”,”title_content”:{“component”:”hc_title_empty”,”id”:”title-empty”}},”section_5ZtkF”:{“component”:”hc_section”,”id”:”section_5ZtkF”,”section_width”:””,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”vertical_row”:””,”box_middle”:””,”css_classes”:”no-padding-bottom “,”custom_css_classes”:”bg-white”,”custom_css_styles”:””,”section_content”:[{“component”:”hc_column”,”id”:”column_vtfQF”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_image_slider”,”id”:”H2055″,”css_classes”:”white “,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”slides”:[{“component”:”hc_upload_img”,”id”:”bIjUA”,”link”:”https://slusniaparatizonex.rs/wp-content/uploads/2018/03/zasto-vas-muz-ne-slusa-ne-cuje.jpg|404|626|33367135″}],”outer_arrows”:false,”visible_arrows”:true,”nav_inner”:true,”lightbox”:true,”lightbox_animation”:”fade-top”,”image_animation”:”scale-up”,”thumb_size”:”ultra-large”,”image_size”:”ultra-large”,”thumbnail”:false,”png-over”:false,”custom_classes”:”row-17″,”trigger”:””,”data_options”:””,”type”:”slider”},{“component”:”hc_space”,”id”:”hbUkK”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”l”,”height”:””},{“component”:”hc_wp_editor”,”id”:”3yCV4″,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”editor_content”:” Zašto vas muž ne sluša? \n \n\nDakle, da li je istinita pretpostavka da žene čuju/slušaju bolje od muškaraca? Ovo pitanje se postavlja i o njemu raspravlja […]


Read more

Zašto je važno savetovati se sa stučnjakom kada kupujete slušni aparat?


{“main-title”:{“component”:”hc_title”,”id”:”main-title”,”title”:”Facebook finishes the neural machine”,”subtitle”:”Pored dijagnostičkih audioloških evaluacija, profesionalci za sluh oto-audiološkog centra Zonex pružaju vam stalnu podršku i brigu o vašem sluhu i vašim slušnim aparatima. “,”title_content”:{“component”:”hc_title_empty”,”id”:”title-empty”}},”section_5ZtkF”:{“component”:”hc_section”,”id”:”section_5ZtkF”,”section_width”:””,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”vertical_row”:””,”box_middle”:””,”css_classes”:”no-padding-bottom “,”custom_css_classes”:”bg-white”,”custom_css_styles”:””,”section_content”:[{“component”:”hc_column”,”id”:”column_vtfQF”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_image_slider”,”id”:”H2055″,”css_classes”:”white “,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”slides”:[{“component”:”hc_upload_img”,”id”:”8TIcO”,”link”:”https://slusniaparatizonex.rs/wp-content/uploads/2017/09/Sve-za-vaše-uši.jpg|720|960|33367148″}],”outer_arrows”:false,”visible_arrows”:true,”nav_inner”:true,”lightbox”:true,”lightbox_animation”:”fade-top”,”image_animation”:”scale-up”,”thumb_size”:”ultra-large”,”image_size”:”ultra-large”,”thumbnail”:false,”png-over”:false,”custom_classes”:”row-17″,”trigger”:””,”data_options”:””,”type”:”slider”},{“component”:”hc_space”,”id”:”hbUkK”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”l”,”height”:””},{“component”:”hc_wp_editor”,”id”:”3yCV4″,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”editor_content”:” Zašto je važno savetovati se sa stučnjakom kada kupujete slušni aparat? \n \n\nPored dijagnostičkih audioloških evaluacija, profesionalci za sluh oto-audiološkog centra Zonex pružaju vam stalnu podršku […]


Read more

Sluh i zamaranje od slušanja


{“main-title”:{“component”:”hc_title”,”id”:”main-title”,”title”:”Facebook finishes the neural machine”,”subtitle”:”Zamor je uobičajen fenomen u našem društvu i može imati veliki uticaj na individualne sposobnosti i dobrobiti pre svega deteta.”,”title_content”:{“component”:”hc_title_empty”,”id”:”title-empty”}},”section_5ZtkF”:{“component”:”hc_section”,”id”:”section_5ZtkF”,”section_width”:””,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”vertical_row”:””,”box_middle”:””,”css_classes”:”no-padding-bottom “,”custom_css_classes”:”bg-white”,”custom_css_styles”:””,”section_content”:[{“component”:”hc_column”,”id”:”column_vtfQF”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_image_slider”,”id”:”H2055″,”css_classes”:”white “,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”slides”:[{“component”:”hc_upload_img”,”id”:”Y5caY”,”link”:”https://slusniaparatizonex.rs/wp-content/uploads/2019/05/Slušni-Aparati-Zonex-umorna.jpg|720|960|33367457″}],”outer_arrows”:false,”visible_arrows”:true,”nav_inner”:true,”lightbox”:true,”lightbox_animation”:”fade-top”,”image_animation”:”scale-up”,”thumb_size”:”ultra-large”,”image_size”:”ultra-large”,”thumbnail”:false,”png-over”:false,”custom_classes”:”row-17″,”trigger”:””,”data_options”:””,”type”:”slider”},{“component”:”hc_space”,”id”:”hbUkK”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”l”,”height”:””},{“component”:”hc_wp_editor”,”id”:”3yCV4″,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”editor_content”:” Sluh i zamaranje od slušanja \n \n\nDeca koja imaju oštećenje sluha mogu biti u veoma nepovoljnom položaju  kada je reč o uobičajenim aktivnostima, ukoliko oštećenje sluha nije prepoznato i ako […]


Read more

70% osoba kaže da im nije neprijatno kada koriste slušni aparat


{“main-title”:{“component”:”hc_title”,”id”:”main-title”,”title”:”Facebook finishes the neural machine”,”subtitle”:”Danas se na slušne aparate gleda kao na prefinjene, tehnološki napredne uređaje koji ne samo da pomažu našem zdravlju, već nam pružaju mogućnost za dobru komunikaciju.”,”title_content”:{“component”:”hc_title_empty”,”id”:”title-empty”}},”section_5ZtkF”:{“component”:”hc_section”,”id”:”section_5ZtkF”,”section_width”:””,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”vertical_row”:””,”box_middle”:””,”css_classes”:”no-padding-bottom “,”custom_css_classes”:”bg-white”,”custom_css_styles”:””,”section_content”:[{“component”:”hc_column”,”id”:”column_vtfQF”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_image_slider”,”id”:”H2055″,”css_classes”:”white “,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”slides”:[{“component”:”hc_upload_img”,”id”:”KkXdU”,”link”:”https://slusniaparatizonex.rs/wp-content/uploads/2019/05/nije-neprijatno-nositi-aparat.jpg|421|798|33367480″}],”outer_arrows”:false,”visible_arrows”:true,”nav_inner”:true,”lightbox”:true,”lightbox_animation”:”fade-top”,”image_animation”:”scale-up”,”thumb_size”:”ultra-large”,”image_size”:”ultra-large”,”thumbnail”:false,”png-over”:false,”custom_classes”:”row-17″,”trigger”:””,”data_options”:””,”type”:”slider”},{“component”:”hc_space”,”id”:”hbUkK”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”l”,”height”:””},{“component”:”hc_wp_editor”,”id”:”3yCV4″,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”editor_content”:” 70% osoba kaže da im nije neprijatno kada koriste slušni aparat \n \n\nDanas se na slušne aparate gleda kao na prefinjene, tehnološki napredne uređaje […]


Read more

Slušni aparati nisu isto što i naočare


{“main-title”:{“component”:”hc_title”,”id”:”main-title”,”title”:”Facebook finishes the neural machine”,”subtitle”:”Većina ljudi je su u zabludi kada misle da je sa slušnim aparatima isto kao i sa naočarima, čim ih stavite, odmah sve čujete kao sa prirodnim sluhom.”,”title_content”:{“component”:”hc_title_empty”,”id”:”title-empty”}},”section_5ZtkF”:{“component”:”hc_section”,”id”:”section_5ZtkF”,”section_width”:””,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”vertical_row”:””,”box_middle”:””,”css_classes”:”no-padding-bottom “,”custom_css_classes”:”bg-white”,”custom_css_styles”:””,”section_content”:[{“component”:”hc_column”,”id”:”column_vtfQF”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_image_slider”,”id”:”H2055″,”css_classes”:”white “,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”slides”:[{“component”:”hc_upload_img”,”id”:”jGUBR”,”link”:”https://slusniaparatizonex.rs/wp-content/uploads/2019/05/5-bitnih-razlika-između-slusnih-aparata-i-naocara.jpg|432|821|33367471″}],”outer_arrows”:false,”visible_arrows”:true,”nav_inner”:true,”lightbox”:true,”lightbox_animation”:”fade-top”,”image_animation”:”scale-up”,”thumb_size”:”ultra-large”,”image_size”:”ultra-large”,”thumbnail”:false,”png-over”:false,”custom_classes”:”row-17″,”trigger”:””,”data_options”:””,”type”:”slider”},{“component”:”hc_space”,”id”:”hbUkK”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”l”,”height”:””},{“component”:”hc_wp_editor”,”id”:”3yCV4″,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”editor_content”:” Slušni aparati nisu isto što i naočare \n \n\nVećina ljudi je su u zabludi kada misle da je sa slušnim aparatima isto kao i […]


Read more

Zašto najglasnije ne znači uvek i najbolje?


{“main-title”:{“component”:”hc_title”,”id”:”main-title”,”title”:”Facebook finishes the neural machine”,”subtitle”:”Šta je to što može da pomogne osobi koja ima oštećen sluh da bolje čuje i razume? Trudite se da govorite razgovetno, izbegavajte komplikovane reči.”,”title_content”:{“component”:”hc_title_empty”,”id”:”title-empty”}},”section_5ZtkF”:{“component”:”hc_section”,”id”:”section_5ZtkF”,”section_width”:””,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”vertical_row”:””,”box_middle”:””,”css_classes”:”no-padding-bottom “,”custom_css_classes”:”bg-white”,”custom_css_styles”:””,”section_content”:[{“component”:”hc_column”,”id”:”column_vtfQF”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_image_slider”,”id”:”H2055″,”css_classes”:”white “,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”slides”:[{“component”:”hc_upload_img”,”id”:”xBB1D”,”link”:”https://slusniaparatizonex.rs/wp-content/uploads/2016/09/najglasnije-ne-znaci-najbolje-za-sluh.jpg|432|821|33367467″}],”outer_arrows”:false,”visible_arrows”:true,”nav_inner”:true,”lightbox”:true,”lightbox_animation”:”fade-top”,”image_animation”:”scale-up”,”thumb_size”:”ultra-large”,”image_size”:”ultra-large”,”thumbnail”:false,”png-over”:false,”custom_classes”:”row-17″,”trigger”:””,”data_options”:””,”type”:”slider”},{“component”:”hc_space”,”id”:”hbUkK”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”l”,”height”:””},{“component”:”hc_wp_editor”,”id”:”3yCV4″,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”editor_content”:” Zašto najglasnije ne znači uvek i najbolje? \n \n\nŠta je to što može da pomogne osobi koja ima oštećen sluh da bolje čuje i razume? […]


Read more

Šta treba da preduzmete ako osetite iznenadni gubitak sluha?


{“main-title”:{“component”:”hc_title”,”id”:”main-title”,”title”:”Facebook finishes the neural machine”,”subtitle”:”Zamor je uobičajen fenomen u našem društvu i može imati veliki uticaj na individualne sposobnosti i dobrobiti pre svega deteta.”,”title_content”:{“component”:”hc_title_empty”,”id”:”title-empty”}},”section_5ZtkF”:{“component”:”hc_section”,”id”:”section_5ZtkF”,”section_width”:””,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”vertical_row”:””,”box_middle”:””,”css_classes”:”no-padding-bottom “,”custom_css_classes”:”bg-white”,”custom_css_styles”:””,”section_content”:[{“component”:”hc_column”,”id”:”column_vtfQF”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_image_slider”,”id”:”H2055″,”css_classes”:”white “,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”slides”:[{“component”:”hc_upload_img”,”id”:”0pvN0″,”link”:”https://slusniaparatizonex.rs/wp-content/uploads/2019/05/iznenadna-promena-sluha.jpg|432|821|33367499″}],”outer_arrows”:false,”visible_arrows”:true,”nav_inner”:true,”lightbox”:true,”lightbox_animation”:”fade-top”,”image_animation”:”scale-up”,”thumb_size”:”ultra-large”,”image_size”:”ultra-large”,”thumbnail”:false,”png-over”:false,”custom_classes”:”row-17″,”trigger”:””,”data_options”:””,”type”:”slider”},{“component”:”hc_space”,”id”:”hbUkK”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”l”,”height”:””},{“component”:”hc_wp_editor”,”id”:”3yCV4″,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”editor_content”:” Šta treba da preduzmete ako osetite iznenadni gubitak sluha? \n \n\nTestirajte besplatno svoj sluh na našem sajtu da saznate da li je došlo do promene vašeg sluha nedavno i koje […]


Read more

Slušni aparati i njihovo održavanje u letnjem periodu!


{“main-title”:{“component”:”hc_title”,”id”:”main-title”,”title”:”Facebook finishes the neural machine”,”subtitle”:”Slušni aparati mogu da budu oštećeni ukoliko su izloženi toploti ili vlazi. Znoj i voda su dva najveća neprijatelja slušnim aparatima za vreme leta. “,”title_content”:{“component”:”hc_title_empty”,”id”:”title-empty”}},”section_5ZtkF”:{“component”:”hc_section”,”id”:”section_5ZtkF”,”section_width”:””,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”vertical_row”:””,”box_middle”:””,”css_classes”:”no-padding-bottom “,”custom_css_classes”:”bg-white”,”custom_css_styles”:””,”section_content”:[{“component”:”hc_column”,”id”:”column_vtfQF”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_image_slider”,”id”:”H2055″,”css_classes”:”white “,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”slides”:[{“component”:”hc_upload_img”,”id”:”NXRKN”,”link”:”https://slusniaparatizonex.rs/wp-content/uploads/2019/05/odrzavanje-slusnih-aparata-tokom-leta.jpg|432|821|33367486″}],”outer_arrows”:false,”visible_arrows”:true,”nav_inner”:true,”lightbox”:true,”lightbox_animation”:”fade-top”,”image_animation”:”scale-up”,”thumb_size”:”ultra-large”,”image_size”:”ultra-large”,”thumbnail”:false,”png-over”:false,”custom_classes”:”row-17″,”trigger”:””,”data_options”:””,”type”:”slider”},{“component”:”hc_space”,”id”:”hbUkK”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”l”,”height”:””},{“component”:”hc_wp_editor”,”id”:”3yCV4″,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”editor_content”:” Slušni aparati i njihovo održavanje u letnjem periodu! \n \n\nSlušni aparati mogu da budu oštećeni ukoliko su izloženi toploti ili vlazi. Znoj i voda su […]


Read more

Call Now ButtonPozovite ODMAH