Postavite pitanje X Zatvori formu X

Ime (Obavezno)

Prezime (Obavezno)

Email Adresa (obavezno)

Telefon (Obavezno)

Pitanje

Zakažite odmah:

+381 (11) 243 5924

+381 (63) 292 000

+381 (21) 425 370

+381 (11) 243 5924+381 (63) 292 000+381 (21) 425 370

POMAŽE VAŠEM SLUHU

Zašto Vas muž ne sluša?

 

Kao audiolog koji je proveo bezbroj sati savetovanja parova pre i nakon početka korišćenja slušnog aparata, došao sam do saznanaja da su se žene nebrojeno puta žalile na to da njihovi muževi ne slušaju, čak i nakon što je konstatovani gubitak sluha korigovan pomoću slušnih aparata.

 

 

Dakle, da li je istinita pretpostavka da žene čuju/slušaju bolje od muškaraca? Ovo pitanje se postavlja i  o njemu raspravlja među supružnicima godinama uznazad. Da li  naučno istraživanje može dati odgovor?  

 

Rezultati istraživanja ukazuju na to da muškarci zapravo čuju drugačije od žena.

 

Pitanje je da li su identifikovane razlike precizno utvrđene, jasno definisane ili čak crno-bele? Možda ih je najbolje okarakterisati kao sivo- bele. Naši mozgovi su sastavljeni od sive materije i bele materije. Smatra se da siva materija predstavlja centre za obradu informacija, dok je bela materija zadužena za umrežavanje tih centara za obradu.

 

 

Kombinovani istraživački projekat Univerziteta u Kaliforniji, Irvine i Univerziteta u Novom Meksiku identifikovao je rodnu razliku između količine sive materije i bele materije koja se nalazi u našim mozgovima. Količina sive materije bila je šest puta veća u mozgovima muškaraca koji su učestvovali u istraživanju, dok su žene koje su učestvovale u studiji imale deset puta veću količinu bele materije u poređenju sa muškarcima.

 

Ove razlike su identifikovane kod osoba suprotnog  pola sa uporedivom inteligencijom. Veće oslanjanje na sivu materiju pomaže muškarcima u rešavanju konkretnih zadataka, dok povećana bela materija pomaže ženama da se bolje snalaze u integraciju i asimilaciji, veštinama koje pomažu kod učenja  jezika.

 

 

Uprkos aktiviranju različitih centara aktivnosti unutar mozga, različiti polovi pokazuju podjednake rezultaze kognitivne funkcije. To znači da, iako drugačije slušamo i usvajamo informacije, čini se da ta razlika ne utiče na kogniciju ili na našu sposobnost slušanja. Izgleda da razlike u načinu na koji slušamo ne utiču na performanse slušanja.

 

 

Anatomski sastav muškog i ženskog uva je identičan, ali dodatna istraživanja na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Indijani sugerišu da muškarci ipak slušaju drugačije od žena. Konkretno, čini se da žene koriste obe strane mozga, dok se muškarci mnogo više oslanjaju samo na jednu stranu mozga dok slušaju.

 

 

“Naše istraživanje sugeriše da je obrada jezika različita između muškaraca i žena, ali to ne znači da će upotreba jezika biti drugačija”, objašnjava dr. Joseph T. Lurito, doktorant, pomoćnik profesora za radiologiju na Univerzitetskoj  medicinskoj školi u Indijani.

 

Tokom studije, oba pola su slušala isti pasus pročitan naglas. Istraživači su primetili da je većina žena koje su učestvovale u studiji pokazivala veću aktivnost u temporalnom režnju na obe strane mozga. Muškarci su pokazali neuronsku aktivnost u temporalnom režnju takođe, ali aktivnost je prvenstveno bila ograničena na levu stranu mozga. Naučnici smatraju da je leva strana temporalnog režnja odgovorna za slušanje i govor. Interesantno je da se smatra da desni temporalni režanj obrađuje ne-auditorne funkcije.

 

 

Da li se istraživanje može primeniti na način na koji muškarci i žene komuniciraju?

 

 

Potrebno je više istraživanja kako bi se razlike u procesuiranju informacija povezale sa stilovima komunikacije. Međutim, većina bi se složila da muškarci i žene imaju različite stilove slušanja i komunikacije. Dok slušaju, muškarci se uglavnom fokusiraju na informacije potrebne za uspešno završavanje zadatka ili rešavanje problema. Nasuprot tome, žene više povezuju emocionalni ton razgovora. Ostaje nejasno da li su preferirani stilovi komunikacije direktno povezani sa fizičkim razlikama među polovima.

Ako je veza uspostavljena, zamislite kako bi bilo lepo kriviti sivu ili belu materiju ili temporalni režanj umesto vašu dragu osobu. Ako primetite da se ljutite zbog toga što vaš muž minimizira emocionalne detalje vaše priče u korist usredsređivanja na rešavanje problema koji ste mu izložili, vi bi teoretski mogli kriviti njegovu povećanu sivu materiju ili njegov levi temporalni režanj. I muževi, ako počnete da gubite strpljenje dok vaša supruga neprestano razgovara o naizgled beznačajnim detaljima, vi biste mogli kriviti njenu belu materiju ili obe strane njenog temporalnog režnja, umesto da krivite nju.

 

 

Možemo zaključiti, a zaključak važi za oba pola: stvarno vas slušaju, ali se način verovatno razlikuje od načina na koji vi slušate njih.

 

 

Ako mislite da možda imate oštećenje sluha, uradite naš test za proveru sluha online ili nas posetite za besplatnu proveru i sveobuhvatnu procenu sluha.

 

 

Zakažite svoj termin putem telefona ili kontakt  forme.

 

 

Komentari

Prijavite se da primate obaveštenja o našim najnovijim proizvodima, akcijama i sluhu.

POZOVITE ODMAH